20:55   21-08-2021
Դաս 14. Տուեալների ամբողջականութեան ապահովում
Թողնել մեկնաբանություն

Այս դասին կո սովորենք կարգաւորել եւս մեկ զննարկիչ՝ Chromium֊ը, եւ կը շարունակենք Առարկայական Ծրագրաւորման կերպաբանութեան ուսումնասիրութիւնը կոտորակային թուաբանաւոթեան աւրինակով․ կը կատարենք տուեալների թաքուցանում, տիպի հանրային միջերեսով գրառման ամբողջականութեան ապահովում։

Loading...