20:08   11-09-2021
Դաս 16. Ընդհանրացուած ծրագրաւորում C++ կաղապարների միջոցով
Թողնել մեկնաբանություն

Այս դասի ընթացքում կը բարելաւենք մեր ծրագրի կառուցուածքը, այն տրոհելով վերնագրային նիշերի (C++ header files), կաւելացնենք եւս մեկ համակարգչային թուաբանութեան գրադարան (GNU MPFR), եւ կը փորձենք երկու եղանակով լուծել ընդհանրացուած ծրագրաւորման խնդիրը (Generic Programming)։

Loading...