14:16   23-08-2022
Դաս 22. Արդի Ընդհանրացուած Ծրագրաւորում c++ 98 քերականութեամբ
Թողնել մեկնաբանություն

Սկսում ենք մինչ այս սովորած նիւթի հիման վրայ իսկական մեծ ծրագրի տեղծում: Այս եւ յաջորդ մի քանի դասերի ընթացքում կը ստեղծենք ամբողջական ընդհանրացուած ծրագրաւորման գրադարան գծային հանրահաշուի խնդիրների լուծման համար: Կը տեսնենք գեղեցիկ զուգահեռներ վերացական հանրահաշուի (Abstract Algebra) եւ ընդհանրացուած ծրագրաւոման (Generic Programming) կերպաբանութեան միջեւ:

Loading...