16:45   06-09-2022
Դաս 24. Ընդհանրացուած առոյթի տիպերի նախապայմանների ստուգոում
Թողնել մեկնաբանություն

Շարունակում ենք ընդհանրացուած գործառոյթներ սահմանել գծային եւ քառակուսային հաւասարումների լուծման համար։ Այս անգամ կը կենտրոնանանք թարգմանութեան ընթացքում հասկացութիւնների նախապայմանների ստուգման վրայ (checking compile time concept requirements):

Loading...