12:17   25-10-2022
Դաս 25. Քառակուսային հաւասարման ընդհանրացուած լուծում բաղադրեալ դաշտում
Թողնել մեկնաբանություն

Այս դասին աւարտի կը հասցնենք ընդհանրացուած քառակուսի հաւասարման լուծումը, իրականացնելով թարգմանութեան փուլում բազմավարքագիծ (compile time polymorphic) գործառույթ, որը տարբերակում է իրական եւ բաղադրեալ դաշտերը (real vs complex field) գործածելով պիտակների միջոցով տարբերակման հնարք (tag based dispatching), ինչպես նա եւ կը յաւելենք լրացուցիչ ստուգումներ մուտքային տիպերի նկատմամբ, իրականացնելով պատճէնումով-կառուցելի (copy-constructible), լռելելեայն-կառուցելի (default constructible) եւ այղ հասկացութիւններ։

Loading...