15:00   15-10-2019
Դաս 7. Իրական թուերի ներկայացումը համակարգչում
Թողնել մեկնաբանություն

Այս դասին շարունակում ենք ուսումնասիրել թուերի ներկայացումը համակարգչում: Գործնական աւրինակով կը հասկանանք իրական թուերի եւ գրանշանների ներկայացումը, եւ կը ծանաւթանանք C լեզվի UNION տիպին:

Loading...